Acceso alumnos
Acceso profesores  

Usuario o email:


Contraseña:

Recordarme

Registrarse Olvidé mi contraseña

Identificarse:

Registrarse Olvidé mi contraseña Cerrar

 
 

KPhonthip

Fichas compartidas: 52


 Fichas de KPhonthip
Ordenar resultados:

Ficha interactiva การหารเศษส่วน
การหารเศษส่วน

Ficha interactiva การคูณและการหารเลขยกกำลัง
การคูณและการหารเลขยกกำลัง

Ficha interactiva สมบัติของเลขยกกำลัง
สมบัติของเลขยกกำลัง

Ficha interactiva สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

Ficha interactiva การคูณเศษส่วน
การคูณเศษส่วน

Ficha interactiva การบวกทศนิยม
การบวกทศนิยม

Ficha interactiva วงกลมหนึ่งหน่วย
วงกลมหนึ่งหน่วย

Ficha interactiva การหารทศนิยม
การหารทศนิยม

Ficha interactiva นิยามการลบเศษส่วน
นิยามการลบเศษส่วน

Ficha interactiva ค่าของฟังก์ชันตรีโกมิติ (1)
ค่าของฟังก์ชันตรีโกมิติ (1)

Ficha interactiva แบบทสอบที่ 1
แบบทสอบที่ 1

Ficha interactiva ความหมายของเลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลัง

Ficha interactiva แบบฝึกหัด 2.3
แบบฝึกหัด 2.3

Ficha interactiva การวัดความยาวส่วนโค้ง
การวัดความยาวส่วนโค้ง

Ficha interactiva แบบฝึกหัด 2.2
แบบฝึกหัด 2.2

Ficha interactiva การคูณระหว่างเมทริกซ์
การคูณระหว่างเมทริกซ์

Ficha interactiva การเปรียบเทียบทศนิยม
การเปรียบเทียบทศนิยม

Ficha interactiva แบบฝึกหัด 2.6 เมทริกซ์สลับเปลี่ยน
แบบฝึกหัด 2.6 เมทริกซ์สลับเปลี่ยน

Ficha interactiva การลบจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน
การลบจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน

Ficha interactiva การบวกจำนวนคละกับจำนวนเต็ม
การบวกจำนวนคละกับจำนวนเต็ม

Ficha interactiva ความสัมพันธ์ของจำนวน
ความสัมพันธ์ของจำนวน

Ficha interactiva การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

Ficha interactiva การหาผลบวกของจำนวนที่เรียงกันเริ่มจาก 1
การหาผลบวกของจำนวนที่เรียงกันเริ่มจาก 1

Ficha interactiva การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ
การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ

   Siguiente